Order now   Enquiry
  Call us

Levelling feet for equipment & machinery

Levelling feet galvanised type PSO

Manufacturer: Martin

 stopa plastikowa stała Martin

A B Wrench M   h   G Load (kG) Standard Anti-slip


  83  


36 50, 75, 100, 125  14   M10  3     

  28  


1000 X X
36 50, 75, 100, 125 14  M12 1500 X X
  36   50, 75, 100, 125, 150, 175 14   M14   2500 X X
36 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 16 M16 2500 X X
40 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 17 M20 2500 X X

103

45 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 17 M16 3
33


3500

X X
45  75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 17 M20 X X
47 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 20 M24 X X
123  50 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 20 M16 3 37 4500 X X
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 20 M20 X X
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 20 M24 X X
100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 26 M30 X X

* Base material: glass fibre reinforced polyamide. Available in an anti-slip version with NBR 70 Shore rubber on request (standard version without rubber). Screw material: galvanised steel. Also available with a steel nut on request.
* Load values shown in the table refer to static conditions, calculated at half the screw’s length. In conditions involving vibrations or in the presence of dynamic loads, the values need to be reduced. For further information contact our technical staff.
We cannot assume liability for products which have been changed or modified.

Product available only on request.

When ordering, please give the designation of the mount in the following order:
PSO-D-MxB mount + version, e.g.:
PSO-83-M16x150 mount anti-slip


* Materiał podstawy: poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Na życzenie dostepne w wykonaniu antypoślizgowym z gumą NBR 70 Shore (wykonanie standardowe-bez gumy).
   Materiał śruby: stal ocynkowana. Na życzenie mogą być dostarczone z nakretką stalową.
* Wartości podanych w tabeli obciążeń odnoszą sie do warunków statycznych, obliczonych w połowie długości śruby. W warunkachdrgań lub w obecności obciążeń dynamicznych, wartości te powinny być zmniejszone. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z naszymi śłuzbami technicznymi.
   Nie mozemy przyjąć odpowiedzialności za wyroby, w których dokonano zmian lub modyfikacji.

 

Towar dostępny tylko na zamówienie.

   Przy zamawianiu należy podać następująco oznaczenie stopy:
   Stopa PSO-D-MxB  z dodaniem rodzaju wykonania np.
   Stopa PSO-83-M16x150 antypoślizg.

Note: Despite our greatest efforts, we cannot guarantee that the information published on this site is free of errors. Errors in the product descriptions cannot be the basis for any claims. Should you have any doubts, please contact our sales department, before deciding to purchase the product.
Order now
© Wibroizolacja Spółka z o.o.
made by InfraNet