Vibration isolators for buildings

Vibration isolators vibro-acoustic mat type Sylodyn - technical data

Manufacturer: Getzner

<< back to the description

  DANE TECHNICZNE
  Norma   Sylodyn            
Typ   NB NC ND NE NF HRB HS 3000 HRB HS 6000 HRB HS 12000
Materiał   Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach Elastomer poliuretanowy o zamkniętych komorach
Barwa   czerwona żółta zielona niebieska fioletowa ciemnozielona granatowa brązowa
brązowax szer. [mm]   5000 x 1500 5000 x 1500 5000 x 1500 5000 x 1500 5000 x 1500 1200 x 1500 1200 x 1500 1200 x 1500
Grubość [mm]   12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25 12,5; 25
Zakres stosowania - obciążenie [N/mm2]

 

0,075 0,15 0,35 0,75 1,5 3,0 6,0 12,0
    maks. 2,0 maks. 3,0 maks. 4,0 maks. 6,0 maks. 8,0 maks. 12,0 maks. 18,0 maks. 24,0
Minimalne naprężenie niszczące przy rozciąganiu [N/mm2] DIN EN ISO 527-3/5/100* 0,75 1,5 2,5 4 7 12 15 16
Wydłużenie przy zerwaniu [%] DIN EN ISO 527-3/5/100* 450 500 500 500 500 400 400 400
Ścieralność [mm3]*** DIN 53516 >1400 >550 >100 >80 >90 >100 >80 >70
Odkształcenie szczątkowe [%] EN ISO 1856 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Statyczny współczynnik sprężystości poprzecznej [N/mm2](przy statycznym obciążeniu trwałym)** DIN ISO 1827* 0,13 0,21 0,35 0,61 0,8 2,40 3,50 4,0
Dynamiczny współczynnik sprężystości poprzecznej [N/mm2](przy statycznym obciążeniu trwałym, 10 Hz)** DIN ISO 1827* 0,18 0,29 0,53 0,86 1,18 2,8 4,2 5,3
Współczynnik strat mechanicznych DIN 53513* η=0,07 η=0,07 η=0,8 η=0,09 η=0,1 η=0,7 η=0,7 η=0,8
Statyczny moduł sprężystości [N/mm2](przy statycznym obciążeniu trwałym)**   0,75 1,10 2,55 6,55 11,8 33,2 74,0 181,0
Dynamicznymoduł sprężystości [N/mm2](przy statycznym obciążeniu trwałym, 10 Hz)** DIN 53513* 0,9 1,45 3,35 7,7 15,2 49,1 113,8 323,0
Zakres temperatury stosowania [oC]   -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70 -30 do +70
Maks. temperatura stosowania [oC] krótkotrwale 120 120 120 120 120 120 120 120
Zachowanie pod wpływem ognia DIN 4102
EN ISO 11925-2
B2
E
B2
E
B2
E
B2
E
B2
E
class E/EN 13501-1 class E/EN 13501-1 class E/EN 13501-1

* Pomiar w oparciu o poszczególne normy

**wyniki ważne dla współczynnika kształtu q=3, grubość materiału 25 mm

***pomiar ścieralności jest uzależniony od gęstości ze zmiennymi parametrami

Wszelkie informacje i dane opierają sie o nasz dzisiejszy stan wiedzy. Moga one być brane jako wartości obliczeniowe lub porównawcze pod uwagę, podlegają typowym tolerancjom wykonawczym i nie stanowią gwarantowanych cech. Wszelkie zmiany zastrzeżone.

 

Note: Despite our greatest efforts, we cannot guarantee that the information published on this site is free of errors. Errors in the product descriptions cannot be the basis for any claims. Should you have any doubts, please contact our sales department, before deciding to purchase the product.
© Wibroizolacja Spółka z o.o.
made by InfraNet